Achter de schermen

Ervaar het OV

Wat voor type senior is mijn klant?

vraag

In de klantendatabase van Ervaar het OV staan er heel wat senioren. Maar om welk type senioren gaat het? Zijn het senioren die omwille van hun gezondheid of hun sociale situatie aangewezen zijn op het openbaar vervoer? Of gaat het om senioren die het avontuur zoeken?

Dit vroegen de partners van Ervaar het OV aan ons.

aanpak

Volgens ons seniorensegmentatiemodel zijn er vier type senioren. Groepen die alle vier om een eigen marketingaanpak vragen. Met welke groep hebben wij vooral te maken en hoe benaderen we hen het beste? 

Via enquêtes en uitgebreid onderzoek en analyses werden de groepen ouderen in kaart gebracht.

van de oudere reizigers
behoort tot de actieve
senioren

van alle Nederlanders
is in 2025 ouder dan
55 jaar

van de koopkracht
is in 2025 in handen
van de 55-plussers

Senioren staan
‘s morgens meer open
voor serieuze informatie

ageless communicatie

Terwijl andere groepen 55-plussers graag nostalgische onderwerpen in communicatieacties terugzien, prefereert de actieve groep ageless communicatie. Communicatie die hen niet behandeld als een geïsoleerde geoormerkte groep.

nostalgie

De actieve groep 55-plussers is een belangrijke doelgroep voor Ervaar het OV. Maar ze wilden ook de andere groepen senioren bereiken. Dit vroeg om een andere aanpak: meer persoonlijke communicatie en gebruik maken van nostalgie.