Achter de schermen

Gemeente Brummen en Apeldoorn

Hoe betrek je inwoners bij de veranderingen in de zorg?

vraag

Samen maken we een verandering door van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Alle Nederlandse gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om rond jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie nieuwe taken uit te voeren.

Een krachtige communicatiestrategie, waarin interactie met alle betrokken partijen centraal staat is daarom cruciaal voor gemeentes.

aanpak

We ontwikkelden de campagne Samen goed voor Elkaar, waarbij we inwoners meenemen in de veranderingen. De oproep Iedereen kan helpen, wie help jij? staat bij afbeeldingen van plaatselijke duo’s die het samen goed voor elkaar hebben.

Door middel van een website, interactieve bijeenkomsten, diverse social mediakanalen, advertenties en posters mixen we online- en offlinekanalen om de inwoners te bereiken.

wist je dat ...

  • Er een voortvarende start was met 600 telefoontjes, 60 inloopspreekuur bezoeken en 100 keukentafelgesprekken?
  • We aan een digitale sociale kaart werken, zodat iedereen goed de weg kan vinden naar de meest passende zorg en ondersteuning?
  • Wij nauw betrokken zijn bij deze campagne, mede door een langdurige interim inzet?

interim-oplossingen bij decentralisaties

In gemeente Brummen waren Lisette en Judith als interim adviseur actief om deze campagne uit te rollen en uit te bouwen.

Judith is op dit moment in gemeente Lochem aan de slag om de communicatie rondom de veranderingen in zorg en ondersteuning goed in te vullen.

keijzerkroon

"De campagne Samen Goed Voor Elkaar helpt ons enorm om het voor inwoners uit te leggen wat er is veranderd en vooral ook wat iedereen zelf kan doen."

– Wethouder Koos Paauw, gemeente Brummen