Achter de schermen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoe overtuig je ondernemers om hun arbeidsrisico’s aan te pakken?

Vraag

(Te) hoge werkdruk, gevaarlijke machines of geweld in de winkel. Werk brengt altijd risico’s met zich mee, of het nu gaat om bijvoorbeeld fysieke belasting of werkstress. Een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt ondernemers deze arbeidsrisico’s op te sporen en op te lossen en is ook wettelijk verplicht. Toch weten veel ondernemers dit niet of ze zien het nut er nog niet van in. Daar moet natuurlijk verandering in komen! In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging Keijzer daarom aan de slag. We vernieuwen de grote landelijke RI&E campagne met één overkoepelend doel: ieder bedrijf gezond en veilig aan het werk!

Aanpak

Ondernemers noemden tijdens het vooronderzoek vooral veel redenen om níet met de RI&E aan de slag te gaan. Tijd dus om onze kennis over gedragsverandering in te zetten. Samen met gedragsbureau Duwtje ontwikkelden wij een uitgebreid model met knoppen waaraan we kunnen draaien om de weerstand van ondernemers te verkleinen en de motivatie te verhogen. Op basis van deze knoppen kozen we een selectie aan gedragstechnieken die we inzetten in verschillende middelen als branded content, een activerende brief en zelfs een radiospot!

Consistentie in de 4-murentechniek

Zo pasten we bijvoorbeeld de 4-murentechniek toe. We kozen voor onze uitingen 3 vragen die ondernemers vanzelfsprekend met ‘ja’ beantwoorden. De 4-murentechniek speelt in op het feit dat mensen graag consistent willen zijn. Als zij meerdere vragen met ‘ja’ hebben beantwoord, willen ze de vragen erna het liefst ook met ‘ja’ beantwoorden. Daarom voegden we als laatste de vraag ‘RI&E opgesteld?’ toe. Als ondernemers deze vervolgens niet met ‘ja’ kunnen beantwoorden zorgt dit voor een onprettig gevoel en gaan ze eerder over tot actie.

Interactie via Cavai-banners

Cavai-banners zijn interactieve banners waarmee we digitaal in gesprek gaan met degene die hem te zien krijgt. Cavai-banners maken display advertising veel dynamischer en interactiever. Dat maakt dat de conversie op een cavai-banner doorgaans vele malen hoger ligt dan bij reguliere display advertising. Erg effectief dus!

Testen bij ondernemers

We kunnen veel bedenken maar je weet pas of je iemand echt overtuigt door het aan hem of haar te vragen. Daarom worden alle middelen gepre-test bij ondernemers. Zo sluiten we aan bij hun beleefwereld en maken we middelen die werken.

Campagne heeft effect

Eind augustus heeft het ministerie een effectmeting laten uitvoeren om te zien of we met de RI&E-campagne op de goede weg zijn. En dat zijn we! De campagne is erin geslaagd de bekendheid met de verplichting van de RI&E, onder werkgevers in het mkb, te vergroten ten opzichte van het jaar ervoor. Eén op de drie ondernemers weet nu dat men met het bedrijf RI&E-plichtig is.