Achter de schermen

Provincie Noord-Brabant

Hoe maak je verkeersdeelnemers alerter?

vraag

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden, een nieuw hoofdstuk in de meerjarencampagne voor verkeersveiligheid in Brabant. De insteek voor 2016 was: het gebruik van smartphones onderweg is vaak de oorzaak van ernstige ongevallen. De oplossing: verkeersdeelnemers moeten hun aandacht op de weg houden. Ofwel alert zijn en blijven. Wij ontwikkelden de campagne die daaraan moest bijdragen.

De vraag aan ons was: hoe zet je de doelgroep – van jonge bestuurders en fietsers tot zakelijke rijders  op scherp en versterk je de betrokkenheid van individuele verkeersdeelnemers? Dus hoe maak je verkeersdeelnemers alerter? 

aanpak

We hebben de campagne pay-off Help Brabant mee op weg naar NUL verkeersdoden verscherpt tot Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Tegelijkertijd hebben we het beeldmerk krachtiger en handzamer gemaakt. In plaats van de afstandelijke term alertheid hebben we het jaarthema vertaald in het meer activerende Let jij ook op?.

We dagen individuele verkeersdeelnemers uit een persoonlijke belofte te doen: ‘Ik beloof mijn ogen op de weg te houden tijdens het rijden en niet op mijn mobiel’. Ze delen de belofte via social media en andere kanalen. Bekende Brabanders en andere campagne‑ambassadeurs geven het goede voorbeeld. 
Er werd druk getwitterd en gefacebookt, vrienden werden getagd, de reacties waren super enthousiast en positief. Het BoerenBOB‑nieuws kwam zelfs op 3FM en er verschenen artikelen in nationale en regionale media. Dat was precies de bedoeling van de 1 april-grap BoerenBOBsmartphone zombies

Tilburgse studenten stonden op donderdag 25 augustus 2016 tijdens het TOP-festival oog‑in‑oog met echte smartphone zombies. Velen van hen deden de belofte om voortaan de ogen op de weg te houden in plaats van op hun smartphone.